Privaatsuspoliitika

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Anastasia OÜ kodulehel/e-poes. Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“). Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Anastasia OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Anastasia OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmed, mis käivad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta:

 • ees- ja perekonnanimi
 • aadress
 • telefoninumber
 • e-maili aadress
 • isikukood
 • info kliendi sooritatud ostude kohta e-podides
 • IP-aadress

Anastasia OÜ edastab klientidele uudiskirju ja pakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Anastasia OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid:

 • transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks
 • nõusoleku alusesl järelmaksu pakkujatele
 • seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele
 • kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele
 • nõusoleku alusel otseturundusteenuse pakkujatele
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisteenuse osutajale

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda tema isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist igal ajal.

Kogume ka isikustmata andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav (näiteks sugu, vanus, asukoht).

Isiku- ja isikustamata andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete esitamisel e-poes
 • veebilehe kasutamisel kasutaja kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu
 • ostu, hinnapäringu või tellimuse sooritamisel e-poes

Kõiki saanud klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks ja muutmiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning Anastasia OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

Jätame endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, avaldades muudetud privaatsuspoliitika oma kodulehel.