Tellimis- ja tarnetingimused

1. ÜLDTINGIMUSED
* tegemist on tüüptingimustega, mõned punktid on rakendatavad ainult juhul, kui www.petcenter24.ee on see võimalus olemas;
* www.petcenter24.ee (Anastasia OÜ) on erakapitalil loodud Eesti ettevõte;
* www.petcenter24.ee on e-pood;
* e-poe www.petcenter24.ee hinnad ja kaupade kättesaadavus on ajalises nihkes partnerladude reaalse seisuga.

2. KLIENDITUGI
www.petcenter24.ee klienditugi töötab tööpäevadel 09:00-17:00
e-post: info@petcenter.ee
Teenindame Teid eesti, inglise ja vene keeles.

3. OSTUTINGIMUSED

3.1 ÜLDTINGIMUSED
3.1.1 Käesolevad tingimused kehtivad www.petcenter24.ee klientide ja e-poe www.petcenter24.ee omanikfirma Anastasia OÜ (edaspidi www.petcenter24.ee) vahel e-poest www.petcenter24.ee ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta.
3.1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest www.petcenter24.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
3.1.3 www.petcenter24.ee on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel www.petcenter24.ee. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest internetileheküljel www.petcenter24.ee. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
3.1.4 Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.
3.1.5 Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda.
3.1.6 E-poel www.petcenter24.ee on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi tellimustele ja/või konkreetsele kaubale.
3.1.7 Pärast tellimuse vormistamist kaupa ei broneerita. Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui kaup on tulnud partneri laost www.petcenter24.ee lattu.
3.1.8 Kõik operatsioonid tehakse töö ajal www.petcenter24.ee operaatorite poolt.
3.1.9 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest www.petcenter24.ee ostetavate toodete puhul tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
3.1.10 Ostja ja www.petcenter24.ee vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

3.2 KAUPADE KÄTTESAADAVUS, HINNAKIRI JA INFO
3.2.1 www.petcenter24.ee on partnerladude kaubaseisu kajastav dünaamiline süsteem, mis uuendab ladude andmete põhjal kaubaseisu ja hindasid mitte harvem kui kaks korda päevas.
3.2.2 Kõik www.petcenter24.ee hinnad on toodud Eurodes (EUR, €).
3.2.3 Kõik www.petcenter24.ee hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
3.2.4 www.petcenter24.ee ei vastuta kaubainfos toodud kauba koodi ja hinna vastavuse eest.
3.2.5 www.petcenter24.ee ei vastuta kaubainfos sisalduvate kaubakirjelduste ja/või piltide õigsuse eest: www.petcenter24.ee edastab partnerladude andmeid, mis võivad olla vigased ja ebatäpsed. Kauba tootjad võivad spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata.
3.2.6 Kaubainfos kajastatud tellitava kauba koguse ja hinna muudatused jõustuvad alates selle avaldamisest www.petcenter24.ee veebilehel.
3.2.7 Tarneaeg kaubainfos on toodud tööpäevades. Tarneaeg on ligikaudne ning võib mis tahes põhjusel pikeneda hilisemale peroodile.
3.2.8 www.petcenter24.ee kinkekaardid:
* kinkekaardi väärtus võrdub kaardil toodud summaga Eurodes (EUR, €);
* kinkekaardi summat ei saa välja võtta rahas seda saab kasutada ainult e-poest www.petcenter24.ee ostes;
* aktiveerimata kinkekaardi kehtivusaeg on 6 kuud;
* pärast kinkekaardi aktiveerimist arvestatud boonussumma kehtivusaeg on 6 kuud.

4. TELLIMINE
4.1 www.petcenter24.ee võtab tellimusi vastu järgmiselt:
* internetis, automaatse tellimissüsteemi kaudu;
* saates tellimuse aadressile info@petcenter.ee
4.2 Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on ainult käesolevate tingimuste punkti 3.1.7 täitmine.

4.1 TELLIMUSE TÜHISTAMINE
4.1.1 Ostjal on õigus iseseisvalt tühistada maksmata või kohaletoimetamata tellimus, paigaldades oma profiilis eksliku tellimuse juurde vastava staatuse.
4.1.2 Tellimus tühistatakse automaatselt maksetähtaja möödumisel:
* pärast 2 tööpäeva;
4.1.3 Kui laos kaupa pole ja/või selle hind on muutunud, kehtib käesolevate tingimuste punkt 4.9.
4.1.4 Kui ostja tahab tellimuse tühistada pärast selle tasumist, aga enne kohaletoimetamist, kehtib käesolevate tingimuste punkt 4.9.

4.2 TELLIMUSE TÄITMINE
4.2.1 Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu laekumist, kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti.

4.3 TELLIMUSE EEST TASUMINE
4.3.1 Võimalikud makseviisid:
* internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Revolut)

*Bolt pay later

*Esto järelmaks

* pangaülekandega (arvepõhiselt);

Makseid vahendab ESTO AS (registrikood 14180709)

Anastasia OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Anastasia OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile (registrikood 122684759).
Makseid võetakse vastu eurodes.
4.3.2 Allahindluskoodi või vaucheri kasutamisel klient nõustub ning on kohustatud:
* sisestama olemasolevat sooduskoodi või vaucheri numbri selleks ettenähtud väljale tellimuse ostukorvis ja vajutama nupule „Aktiveerida kood“;
* sooduskoode ja vauchereid ei saa kokku liita ehk ühe tellimuse kohta kehtib üks soodustus;
* veenduma, et soodustus on tellimuses rakendunud – hilisemaid pretentsioone tellimuse maksumuse üle ei rahuldata;
* sooduskoodi sisestamisega seotud tõrke tekkimise korral võtke koheselt ühendust müügiosakonnaga www.petcenter24.ee;
* www.petcenter24.ee töötajatel ei ole võimalik tellimustele käsitsi juurde lisada soodustusi – seda on võimalik teha vaid kliendil tellimuse vormistamisel;
* tellimuses näidatud summa kuulub maksmisele;
* juhul, kui tellimuse lõppsumma on 0.- ,siis midagi maksma ei pea – Teie tellimus läks töösse automaatselt;
* sooduskoodid ja vaucherid, mille kehtivusaeg on läbi, on kehtetud ning ei kuulu pikendamisele.

4.4 KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
4.4.1 Ostja saab valida talle sobiva variandi kauba kättesaamiseks (konkreetse e-poe pakutud võimalused on nähtavad ostu vormistamisel):
* tellida kohaletoimetuse suvalisse kohta Eestis. Kaup toimetatakse kohale kaubainfos toodud tähtaegade järgi, kuid need tähtajad võivad meist mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud) pikeneda. Kui tähtajaks kohaletoimetamisega tekib probleeme, teavitab www.petcenter24.ee klienditeenindus sellest otsekohe ostjat:
* sõltuvalt kaubast toimub kohaletoimetamine kullerteenustega pakiautomaatide kaudu;
* juhul, kui tellitud kaup ei mahu pakiautomaati, saadetakse see kliendile kulleriga.
4.4.2 Kui kauba kohaletoimetamise tähtaeg läheb üle, palume saata tellimuse kohta järelepärimine info@petcenter.ee. Teile saadetakse tellimuse hilinemise põhjus ning teatatakse uuest eeldatavast kohaletoimetuse ajast.
4.4.3 www.petcenter24.ee ei võta endale kohustust kompenseerida kauba hilinemisest tulenevaid kahjusid.
4.4.4 Kauba vastuvõtmisel pakiautomaadist või kullerilt on Ostja kohustatud veenduma kauba pakendi terviklikkuses. Pakendi vigastuse olemasolul peab Ostja pakendi avama ning kontrollima, kas kaubal esinevad vigastused. Kauba vigastuste olemasolul on Ostja kohustatud loovutama kauba kullerile või asetama kauba tagasi pakiautomaati ning mitte allkirjastama kättesaamise kinnitust.
Kauba kättesaamisel kinnitab Ostja oma allkirjaga (või kättesaamisega pakiautomaadist), et kauba üleandmise hetkel kaup vastab lepingu tingimustele ning edasisi pretensioone seoses kauba terviklikkusega ei rahuldata.
4.4.5 Kättetoimetamine Eesti saartel (v.a. Saaremaa ja Muhu) toimub postkontorist või pakiautomaadist, kulleriga kohaletoimetamise hind alates 15 € (ei arvestata automaatselt).
4.4.6 Kaupa tarnitakse ainult Eesti siseselt.
4.4.7 Minimaalne tarneaeg – 1 tööpäev, Maksimaalne tarneaeg – 5 tööpäeva.

4.5 PAKEND
4.5.1 www.petcenter24.ee soovitab kauba originaalpakendi alles hoida juhuks, kui tekib vajadus garantiiteeninduseks ― nii nõuavad mõned tootjad. Kaubalt ja selle pakendilt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muud kauba identifitseerimiseks vajalikku infot.

4.6 KUI KAUBA KOHALETOIMETAMINE POLE VÕIMALIK
4.6.1 Juhul, kui kauba hind muutus või see on füüsiliselt otsas ning seetõttu pole tellimuses näidatud tähtaja jooksul võimalik kaupa kohale toimetada, teavitab www.petcenter24.ee sellest ostjat tellimuses näidatud kontaktandmete järgi. Ostjat teavitatakse kas võimatusest kaupa kohale toimetada või tellitud kauba uutest kohaletoimetustingimustest. Kui pakutud tingimused ostjat ei rahulda, on tal õigus tellimus tühistada.

4.7 GARANTIIKAUBA TAGASTAMINE
4.7.1 Juhul, kui garantiialuseid kaupu ei saa remontida või vahetada, teavitatakse sellest ostjat.

4.8 OSTUST KEELDUMINE (NB! Punkt kehtib ainult füüsilistest isikutest tarbijatele)
4.8.1 Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on ostjal õigus ostu-müügi lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest (VÕS §56 punktid 1 ja 2). Kauba tagastamisel tuleb silmas pidama, et vastavalt asjaõigusseadusele, peab klient hüvitama kauba väärtuse vähenemise, mis on tekkinud seoses kauba kasutamisega. Kui klient ei ole nõus www.petcenter24.ee poolt pakutud summaga, siis kliendil tuleb katta asja väärtuse vähenemise kindlaks tegemise ekspertiisikulud.
4.8.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis:
* ostjal tuleb kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kui pakend on avamatu, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis;
* kaubal peavad olema kõik tehasekleebised, kaasa arvatud seerianumber;
* e-poes www.petcenter24.ee ostetud kaubaga saate tutvuda sarnaselt tavapoega ehk saate proovida riided ja kinki veendumaks nende sobivuses.
4.8.3 Juhul, kui ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest, teavitada sellest e-poodi www.petcenter24.ee aadressil info@petcenter.ee , lisades kirjale kauba ja pakendi foto. www.petcenter24.ee jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.
4.8.5 Ostja nõustub kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud suuruses kuni 10 EUR, välja arvatud juhul, kui tagastatav kaup ei vasta tellitule.
4.8.5 Lepingu katkestamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult (mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul) tagastada.
4.8.6 Kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga samas seisukorras, siis on www.petcenter24.ee-l õigus arvestada ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis.
Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt juhtumi põhiselt, lähtudes tagastatava kauba väärtuse vähenemise ulatusest.
4.8.7 ostja on nõus, et saatmiskulusid ei tagastata
4.8.8 Ostja nõustub võimalusega, et selle punkti kuritarvitamisel keeldub www.petcenter24.ee teda edaspidi teenindamast.

4.9 MAKSEVAHENDITE TAGASTAMINE
4.9.1 www.petcenter24.ee pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi võimalusi:
* vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna ümberarvestusega;
* tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul pärast kliendi avalduse saamist;
* Lepingust keeldumiseks on vajalik saata e-kiri aadressile info@petcenter.ee järgmise sisuga:
Käesolevaga taganen lepingust, mille esemeks on järgmine asi:
– kauba nimetus
– tellimuse esitamise kuupäev
– kauba kättesaamise kuupäev
– tarbija nimi
– tarbija postiaadress
– kuupäev
4.9.2 Kui tellimus vastab tasuta tarne tingimustele ja klient keeldub tellimusest või osa tellimusest, mille tulemusena tellimuse kogusumma jääb alla tasuta tarne künnise, kohustub klient tasuma kauba kohaletoimetamise eest vastavalt e-poe hinnakirjale.
4.9.3 Juhul, kui klient ei võta kaupa pakiautomaadist välja ja kaup tagastatakse www.petcenter24.ee lattu, kohustub klient tasuma saatmise kulu pakiautomaadist, vastavalt poe tariifile.

5. TURVALISUS
5.1 www.petcenter24.ee on kaitstud e-pood, kust on turvaline osta:
* kõik tellimuste vormistus- ja makseoperatsioonid on turvatud kaasaegsetel SSL-tehnoloogiatel põhineva kaitstud ühendusega.

6. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
6.1. www.petcenter24.ee vastutab kliendi ja klient www.petcenter24.ee ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2. www.petcenter24.ee ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida www.petcenter24.ee ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.